Špeciálny príjmový fond

Špeciálny príjmový fond je fond používaný v rámci vládneho subjektu na zaznamenávanie výnosov z určitých zdrojov príjmov, pre ktoré je obmedzené použitie fondu. Príklady fondov so zvláštnymi príjmami sú tie, ktoré sa používajú na financovanie parkov, knižníc, škôl a riadenia odpadových vôd. Použitie špeciálneho príjmového fondu uľahčuje sledovanie prílevov a odtokov peňazí súvisiacich so špeciálnymi činnosťami.