Prorate

Pomerné rozdelenie znamená priradiť niečo pomocou logického základu rozdelenia. Koncept sa bežne používa v účtovníctve. Napríklad účet za služby je pomerný pre každé oddelenie v spoločnosti na základe počtu zamestnancov v každom z nich. Alebo sú náklady na poistenie zodpovednosti rozdelené do pomerných častí všetkých produktových radov organizácie na základe ich predaja.