Kalendárny rok

Kalendárny rok je dvanásťmesačné obdobie, ktoré sa začína 1. januára a končí 31. decembra. Kalendárny rok je základom pre početné daňové podania. Zvyčajne to býva predvolený fiškálny rok pre subjekty, ktoré pre svoje fiškálne roky osobitne nestanovili odlišné časové obdobie.

Kalendárny rok obsahuje buď 365, alebo 366 dní, podľa toho, či ide o priestupný rok.