Definícia preventívneho práva

Preventívne právo je právo existujúcich akcionárov na zachovanie podielu na vlastníctve spoločnosti. Robia to tak, že získajú svoj pomerný podiel na akýchkoľvek ďalších emisiách akcií spoločnosťou. Toto právo zaisťuje, že sa majetkový podiel akcionára nezriedi vydaním ďalších akcií. Preventívne práva nie sú nevyhnutne poskytované všetkým akcionárom. Toto právo sa zvyčajne udeľuje konkrétnym akcionárom, zvyčajne tým, ktorí boli prvotnými investormi alebo zakladateľmi firmy. Majoritní vlastníci môžu tiež trvať na tomto práve, aby si mohli zachovať kontrolu nad subjektom.

Napríklad akcionár má 1 000 akcií spoločnosti, ktorá má v súčasnosti 5 000 akcií v obehu. V tomto okamihu vlastní akcionár 20% podniku. Spoločnosť chce predať ďalších 5 000 akcií, aby získala finančné prostriedky. Ak si chce akcionár zachovať rovnaké proporčné vlastníctvo podniku, musí kúpiť 1 000 týchto ďalších akcií.

Existencia preventívneho práva nevyžaduje od existujúceho akcionára nákup ďalších akcií. Akcionár sa môže rozhodnúť neuplatniť svoje právo. V takom prípade sa akcie predajú iným stranám a podiel vlastníctva súčasného akcionára v obchode klesá.