Výstupná hodnota

Výstupnou hodnotou je výnos, ak by sa malo predať aktívum alebo podnik. Táto odhadovaná suma sa považuje za najspoľahlivejšiu, ak sa výnosy získavajú od nezávislej tretej strany v rámci nezávislej transakcie, pri ktorej sa s predajom neponáhľa.