Podmienené nájomné

Podmienené nájomné je splátka nájomného, ​​ktorá sa líši od budúcej výšky konkrétneho faktora, ktorý nesúvisí s časom. Podmienené nájomné je zvyčajne založené na budúcom nájomnom alebo ziskoch nájomcu. Nejde o pevnú splátku nájomného, ​​ako je to najčastejšie v prípade dohôd o prenájme.