Riziko nesprávneho prijatia

Rizikom nesprávneho prijatia je situácia, v ktorej výsledky audítorskej vzorky podporujú záver, že zostatok na účte je správny, ak to tak nie je. Zostatok na účte je namiesto toho vecne nesprávny. Výsledkom by mohlo byť, že audítor vykonávajúci test vydá nesprávny názor na účtovnú závierku klienta. Riziko nesprávneho prijatia je možné znížiť zväčšením veľkosti vzoriek použitých pri rôznych audítorských testoch.