Zverejnenie

Zverejnenie je ďalšou informáciou pripojenou k účtovnej závierke účtovnej jednotky, zvyčajne ako vysvetlenie činností, ktoré významne ovplyvnili finančné výsledky účtovnej jednotky.