Výmena rizika a návratnosti

Kompromis rizika a výnosu je koncept, podľa ktorého by sa úroveň výnosu z investície mala zvyšovať so zvyšovaním úrovne rizika. To naopak znamená, že je nepravdepodobné, že investori zaplatia vyššiu cenu za investície, ktoré majú nízku úroveň rizika, ako sú vysoko kvalitné podnikové alebo štátne dlhopisy. Rôzni investori budú mať rozdielne tolerancie týkajúce sa úrovne rizika, ktoré sú ochotní podstúpiť, takže niektorí ľahko investujú do investícií s nízkym výnosom, pretože existuje malé riziko straty investície. Iné majú vyššiu toleranciu voči riziku, a preto budú kupovať rizikovejšie investície v snahe o vyššiu návratnosť, a to aj napriek riziku straty svojich investícií. Niektorí investori rozvíjajú portfólio investícií s nízkym rizikom a nízkymi výnosmi a investíciami s vyšším rizikom a vyššou návratnosťou v nádeji, že dosiahnu vyváženejší kompromis medzi rizikom a výnosom.