Zrakový prievan

Zámerom zraku je zmenka, ktorá je splatná a splatná na požiadanie. Platba sa oneskorí. Tento nástroj sa používa, keď si chce vývozca zachovať nárok na odoslaný tovar až do zaplatenia, zvyčajne preto, že dovozca sa považuje za úverové riziko. Ak chcete zaplatiť, musíte predložiť návrh zrakom spolu s akreditívom a nákladným listom.