Pokroková fakturácia

Postupná fakturácia je faktúra, ktorá je určená na získanie platby od zákazníka za tú časť projektu, ktorá bola dokončená k dnešnému dňu. Tieto fakturácie sa bežne vydávajú, ak má projekt dlhé trvanie, aby dodávateľ mohol získať dostatočné financovanie na podporu svojich dočasných činností. Postupné fakturácie sú bežné najmä v stavebníctve, kde by projekty mohli trvať aj viac ako rok. Postupná fakturácia obsahuje nasledujúce jedinečné informácie, ktoré sa nenachádzajú na štandardnej faktúre:

  • Upravená celková výška zmluvy

  • Kumulatívna suma doterajších fakturácií

  • Percento dokončenia projektu

  • Celková zostávajúca suma na vyúčtovanie

Zákazníci niekedy započítavajú do výpočtu fakturácie priebehu zadržané percento z celkovej zmluvy, ktoré sa neúčtuje, kým nie je projekt dokončený. Toto zadržané množstvo sa používa na vyvinutie tlaku na dodávateľa, aby napravil všetky zostávajúce problémy, ktoré zákazník zistí.