Cyklus spracovania údajov

Cyklus spracovania údajov je súbor operácií používaných na transformáciu údajov na užitočné informácie. Účelom tohto spracovania je vytvoriť použiteľné informácie, ktoré možno použiť na zlepšenie podnikania. Tento cyklus zahŕňa nasledujúce kroky:

  1. Zber údajov

  2. Príprava údajov do formátu vhodného na zadávanie údajov, ako aj kontrola chýb

  3. Zadávanie údajov do systému, ktoré môže zahŕňať manuálne zadávanie údajov, skenovanie, strojové kódovanie atď

  4. Spracovanie údajov počítačovými programami

  5. Prenos výsledných informácií používateľovi, zvyčajne prostredníctvom obrazovky alebo tlačenej správy, aby bolo možné na ne reagovať

  6. Ukladanie vstupných údajov a výstupných informácií pre ďalšie použitie