Kontrolovateľnosť

Auditovateľnosť predstavuje schopnosť audítora dosiahnuť komplexné preverenie finančných záznamov a účtovných výkazov klienta. Audítorská zákazka má vyššiu úroveň auditovateľnosti, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

  • Finančné záznamy klienta sú dobre organizované a úplné

  • Personál klienta je pri jednaní s audítorom transparentný

  • Klient má dobrý systém vnútornej kontroly