Jednostupňový výkaz ziskov a strát

Jednostupňový výkaz ziskov a strát poskytuje informácie v zjednodušenom formáte. Používa jeden medzisúčet pre všetky riadkové položky výnosov a jeden medzisúčet pre všetky riadkové položky výdavkov. Čistý zisk alebo strata sa zobrazuje v spodnej časti prehľadu. Tento formát najčastejšie používajú firmy, ktoré majú relatívne jednoduché operácie a nahlásených je málo riadkových položiek. Tu je vzorový formát pre jednostupňový výkaz ziskov a strát: