Úverové obdobie

Úverové obdobie predstavuje počet dní, na ktoré je zákazník oprávnený čakať pred zaplatením faktúry. Tento koncept je dôležitý, pretože označuje množstvo prevádzkového kapitálu, ktorý je podnik ochotný investovať do svojich pohľadávok s cieľom generovať tržby. Dlhšie úverové obdobie sa teda rovná väčšej investícii do pohľadávok. Toto opatrenie možno tiež porovnať s úverovým obdobím konkurencie, aby sa zistilo, či iné spoločnosti ponúkajú svojim zákazníkom odlišné podmienky. Napríklad:

  • Ak spoločnosť poskytne podmienky 2/10 netto 30, znamená to, že úverové obdobie je 10 dní, ak sa zákazník rozhodne využiť zľavu pri predčasnom splatení o 2%, alebo je úverové obdobie 30 dní, ak sa zákazník rozhodne zaplatiť celú sumu faktúra.

  • Ak spoločnosť poskytne podmienky 1/5 čistých 45, znamená to, že úverové obdobie je 5 dní, ak sa zákazník rozhodne využiť zľavu pri predčasnom splatení platby o 1%, alebo je úverové obdobie 45 dní, ak sa zákazník rozhodne zaplatiť celú sumu faktúra.

Úverové obdobie sa nevzťahuje na čas, ktorý zákazník trvá na zaplatenie faktúry, ale skôr na obdobie poskytnuté predajcom, v ktorom je potrebné zaplatiť faktúru. Ak teda predajca umožní platbu do 30 dní a zákazník zaplatí do 40 dní, úverové obdobie bolo iba 30 dní. Ak predajca požaduje viac platieb v priebehu času, úverovým obdobím je interval od okamihu, keď je kredit prvýkrát predĺžený, až do doby, kedy má zákazník uskutočniť poslednú platbu. Ak teda predajca umožňuje tri mesačné čiastočné platby, pričom posledná platba je splatná do 90 dní, úverové obdobie je 90 dní.

Úplne odlišným konceptom je obdobie zberu, čo je skutočné množstvo času, ktoré trvá, kým predávajúci získa platbu od kupujúceho. V závislosti na kreditnej kvalite kupujúceho môže byť obdobie zhromažďovania podstatne dlhšie ako obdobie splatnosti.

Ak spoločnosť požaduje podmienky platby na dobierku, úverové obdobie je nula dní a obdobie inkasa je tiež nula dní.