Definícia účtu

Účet môže mať v účtovníckej profesii niekoľko významov. Sú to tieto:

  • Záznam. Účtom môže byť záznam v systéme účtovníctva, v ktorom podnik zaznamenáva debety a kredity ako dôkaz účtovných transakcií. Na účte pohľadávok sa teda ukladajú informácie o fakturáciách zákazníkom, ako aj zníženia týchto fakturácií v dôsledku platieb od zákazníkov. Tieto záznamy sú uložené v hlavnej knihe.

  • Zákazník . Účet je možné považovať za rovnaký účet ako zákazník. V tomto zmysle sa pod účtom rozumie iný subjekt alebo osoba, pre ktorú podniká ako dodávateľ a s ktorou môže byť nevyrovnaný zostatok na pohľadávke.

  • Budúca platba . Ak je predaj „na účet“, znamená to, že kupujúci zaplatí predajcovi neskôr na základe úverových podmienok spojených s transakciou (napríklad netto 10 termínov, kde je kupujúci povinný zaplatiť do 10 dní od dátum vystavenia faktúry).