Sledovateľné náklady

Vysledovateľné náklady sú náklady, pri ktorých existuje priamy vzťah medzi príčinami a následkami procesu, produktu, zákazníka, geografickej oblasti alebo iného nákladového objektu. Ak nákladový objekt zmizne, mali by tiež zmiznúť súvisiace náklady, ktoré s ním súvisia. Vysledovateľné náklady sú dôležité, pretože ide o náklady, ktoré môžete spoľahlivo priradiť k nákladovému objektu pri zostavovaní výkazu ziskov a strát s finančnými výsledkami daného nákladového objektu. Je tiež užitočné rozumieť pri znižovaní výdavkov, aby ste sa mohli sústrediť na elimináciu určitých nákladových objektov, pre ktoré budú tiež eliminované súvisiace výdavky. Vysledovateľné náklady sú teda nástrojom na správu výdavkov. Príklady vysledovateľných nákladov sú: