Zmieruje sa položka

Zosúlaďovacou položkou je rozdiel medzi zostatkami z dvoch zdrojov, ktoré sa porovnávajú. Tieto položky sú uvedené v odsúhlasení účtu, takže zostatok z jedného zdroja je upravený zosúladením položiek tak, aby sa dosiahol zostatok z druhého zdroja. Príklady odsúhlasenia položiek pri odsúhlasení v banke sú vklady pri tranzite a šeky bezhotovostné. Niektoré zosúlaďovacie položky môžu vyžadovať úpravu záznamov záznamovej jednotky, napríklad poplatok za šek bezhotovostne, ktorý vyúčtovala banka účtovnej jednotky.