Blokovať vzorkovanie

Blokové vzorkovanie je technika vzorkovania používaná pri audite, pri ktorej sa vykonáva postupná séria výberov. Napríklad audítor sa rozhodne použiť blokové vzorkovanie na preskúmanie zákazníckych faktúr a má v úmysle vyzdvihnúť 50 faktúr. Vyberie čísla faktúr 1 000 až 1049. Tento prístup je veľmi efektívny, pretože z jedného miesta je možné vytiahnuť veľký zhluk dokumentov. Metóda náhodnejšieho výberu by však urobila lepšiu prácu pri vzorkovaní celej populácie. Pri použití vzorkovania blokov možno riziko vzorkovania znížiť výberom veľkého počtu blokov vzoriek.