Skontrolujte register

Šekový register je dokument, na ktorom sú uvedené dátumy platby, čísla šekov, sumy platieb a mená príjemcov platby pre všetky platby šekom. Správa sa používa na určenie presných platieb zahrnutých do kontroly; ako taká sa považuje za nevyhnutnú súčasť procesu splatnosti účtov. Správa sa môže použiť aj ako súčasť procesu odsúhlasenia banky na zistenie, ktoré vydané šeky banku ešte neprepísali, a teda aj položky odsúhlasenia.

Pre každý bežný účet existuje samostatný kontrolný register. Napríklad jeden šekový register sa vytvára pre platby šekom z prevádzkového účtu, zatiaľ čo samostatný šekový register sa používa pre platby šekom z mzdového účtu.

Register poskytuje informácie zoradené podľa kontrolného čísla. Je tiež možné usporiadať prehľad podľa názvu dodávateľa, ktorý potom možno použiť na určenie objemu a frekvencie platieb určitým dodávateľom.

Kontrolný register má štandardný formát správy a je k dispozícii v akomkoľvek balíku účtovného softvéru. Niektoré softvérové ​​balíčky vyžadujú, aby sa táto správa spustila ako súčasť procesu kontroly tlače.

Podobné podmienky

Kontrolný register sa tiež nazýva denník výplaty hotovosti.