Účtovníctvo s cookies

K účtovníctvu súborov cookie dochádza, keď si podnik vytvorí nadmerné rezervy v ziskových obdobiach a tieto rezervy čerpá počas období s nižším ziskom. Zámerom je navodiť dojem, že organizácia vytvára konzistentnejšie výsledky, ako je v skutočnosti. Keď sa investori domnievajú, že firma je schopná dôsledne plniť svoje ciele v oblasti výnosov, majú tendenciu klásť na svoje akcie vyššiu hodnotu, ktorá môže byť podstatne vyššia, ako je v skutočnosti hodnota. Naopak, obchod s premenlivými výsledkami, ktoré však nemožno použiť cookie jar účtovníctva budú hlásiť obdobie veľkých ziskov a veľké straty, ktorá má tendenciu odháňa investorov.

Existuje väčšie lákadlo používať účtovníctvo súborov cookie jar medzi verejne obchodovanými spoločnosťami, pretože to môže zavádzať analytikov, aby o nich vydávali priaznivejšie správy pre investičnú komunitu. Tento prístup k vykazovaniu výnosov neodráža skutočné výsledky, a preto ho možno považovať za podvodné vykazovanie.

Rezervy súborov cookie môžu byť vytvorené buď nadhodnotením bežných rezerv (napríklad pre nedobytné pohľadávky), alebo prijatím vysokých jednorazových poplatkov za očakávané straty z jednorazových udalostí, ako sú akvizície alebo zníženie hodnoty.

Termín pochádza z praxe použitia „rezervného súboru cookie“ rezerv, kedykoľvek je to potrebné.