Splatenie splatných dlhopisov

Splatenie splatných dlhopisov sa týka spätného odkúpenia dlhopisov ich emitentom. K tomu obvykle dochádza v deň splatnosti dlhopisov, ale môže sa to vyskytnúť skôr, ak dlhopisy obsahujú funkciu call. V druhom prípade emitent zavolá dlhopisy predčasne, aby využil výhodu poklesu trhovej úrokovej sadzby.