Inventarizácia

Zásoby sú aktíva, ktoré sú určené na predaj v rámci bežnej obchodnej činnosti. Inventár nemusí byť okamžite pripravený na predaj. Položky inventára môžu spadať do jednej z nasledujúcich troch kategórií:

  • Koná sa na predaj v rámci bežnej obchodnej činnosti; alebo
  • To je v procese výroby na predaj; alebo
  • Materiály alebo materiál určený na spotrebu vo výrobnom procese.

Táto klasifikácia aktív zahŕňa položky zakúpené a držané na ďalší predaj. V prípade služieb môžu byť inventárom náklady na službu, pre ktorú ešte neboli vykázané súvisiace výnosy.

V účtovníctve sa inventár obvykle člení na tri kategórie, ktoré sú:

  • Suroviny . Zahŕňa materiály určené na konzumáciu pri výrobe hotových výrobkov.
  • Nedokončená výroba . Zahŕňa položky, ktoré sú uprostred výrobného procesu a ktoré ešte nie sú v stave pripravenom na predaj zákazníkom.
  • Hotový tovar . Zahŕňa tovar pripravený na predaj zákazníkom. Môže sa nazývať tovar v maloobchodnom prostredí, kde sa položky nakupujú od dodávateľov v stave pripravenom na predaj.

Zásoby sa zvyčajne klasifikujú ako krátkodobé aktíva, pretože sa zvyčajne zlikvidujú do jedného roka.