Ročný odpis

Ročný odpis je štandardná ročná sadzba, ktorou sa odpisy účtujú k dlhodobému majetku. Táto sadzba je z roka na rok konzistentná, ak sa použije lineárna metóda. Ak sa použije zrýchlená metóda, potom ročné odpisy stúpnu skôr a v ďalších rokoch sa znížia. Výsledkom ročných odpisov je, že účtovná hodnota investičného majetku v priebehu času postupne klesá.