Interné výkazníctvo

Interné výkazníctvo spočíva v častom zhromažďovaní finančných a prevádzkových informácií, ktoré sa distribuujú tým v rámci organizácie, ktorí ich môžu použiť na zvýšenie výkonnosti. Príklady informácií zahrnutých v interných správach sú trendy výdavkov, miera zlyhaní, podrobné údaje o predaji a fluktuácia zamestnancov. Interné správy sa nezdieľajú s nikým mimo firmy.