Priama marža

Priama marža je percento príjmu generované, keď sa všetky priame náklady odpočítajú od predaja. Táto marža je užitočná na určenie výšky vytvoreného zárobku na základe uplatnenia variabilných výdavkov na tržby. Táto marža je vyššia ako hrubá marža, pretože výpočet hrubej marže zahŕňa aj režijné náklady továrne. Výpočet priamej marže je:

(Predaj - Priame náklady) ÷ Predaj = Priama marža

Podobné podmienky

Priama marža je tiež známa ako príspevková marža.