Dávkové náklady

Náklady na úrovni dávky sú náklady súvisiace so skupinou jednotiek, ktoré však nie sú spojené s konkrétnymi jednotlivými jednotkami. Napríklad náklady spojené s nastavením výrobnej série sú spojené s hromadou tovaru, ktorá sa následne vyrobí. Koncept sa používa na alokáciu réžie, kde sú náklady na úrovni dávky rozložené medzi jednotky v dávke.