Miera alokácie

Miera alokácie je štandardné množstvo režijných nákladov použitých na jednotku výroby alebo inú mieru činnosti. To sa deje pri presune nákladov na nákladový objekt, ktorý sa môže vyžadovať v jednom z účtovných rámcov, aby sa zabezpečilo, že sa na zásoby uplatnia úplné náklady. Alokačnú sadzbu možno použiť aj ako súčasť úsilia interného účtovníctva, aby sa zabezpečilo, že režijné náklady sa uplatňujú v celom podniku.

Ako príklad režijnej sadzby má podnik k dispozícii fond režijných nákladov vo výške 100 000 dolárov a bežne vyrába 20 000 widgetov mesačne. V tomto prípade je miera alokácie 5 $ za widget, čo sa počíta takto:

100 000 dolárov, nákladový fond / 20 000 výrobných jednotiek = alokačná sadzba 5 dolárov

Ďalším príkladom je, že materská spoločnosť prideľuje svoje podnikové réžie svojim dcérskym spoločnostiam na základe ich výnosov. Celková podniková réžia je 1 milión dolárov a súčet všetkých výnosov generovaných všetkými dcérskymi spoločnosťami je 100 miliónov dolárov. Vzhľadom na tieto úrovne činnosti by miera alokácie mala byť 0,01 milióna dolárov na milión výnosov. Ak teda dcérska spoločnosť vytvorí príjem 20 miliónov dolárov, podľa alokačnej sadzby sa na túto dcérsku spoločnosť použije 200 000 dolárov.