Koncept mernej jednotky

Koncept mernej jednotky je štandardná konvencia používaná v účtovníctve, podľa ktorej musia byť všetky transakcie konzistentne zaznamenávané v rovnakej mene. Napríklad podnik udržiavajúci svoje záznamy v Spojených štátoch by zaznamenával všetky svoje transakcie v amerických dolároch, zatiaľ čo nemecká spoločnosť by zaznamenávala všetky svoje transakcie v eurách. Ak transakcia zahŕňa príjmy alebo platby v inej mene, suma sa pred zaznamenaním prevedie na domácu menu používanú organizáciou. Bez spoločnej mernej jednotky by bolo nemožné zostaviť účtovnú závierku.