Zákonné zlúčenie

Zákonné zlúčenie alebo splynutie je podniková kombinácia, v ktorej jeden z kombinujúcich sa subjektov naďalej existuje ako právnická osoba. Toto zaobchádzanie sa líši od zákonnej konsolidácie, kde sú obidva zlučované subjekty ukončené a nahradené nástupníckou organizáciou. Zákonné zlúčenie je rovnaké ako akvizícia, keď jeden zo subjektov prežije transakciu.