Subjekt s variabilným úrokom

Subjekt s variabilným úrokom (VIE) je právnická osoba, v ktorej má investor kontrolný podiel napriek tomu, že nemá väčšinu svojho podielového vlastníctva. VIE má nasledujúce vlastnosti:

  • Vlastné imanie účtovnej jednotky nie je dostatočné na zabezpečenie jej činnosti

  • Držitelia zvyškového kapitálu neovládajú VIE

  • Držitelia zvyškového kapitálu sú chránení pred ziskami a stratami, ktoré sa zvyčajne spájajú s vlastníctvom

Ak je investor hlavným príjemcom takéhoto subjektu, musí konsolidovať svoje finančné výkazy s účtovnými závierkami VIE. Primárnym príjemcom je ten, kto môže riadiť najvýznamnejšie hospodárske činnosti VIE.

Subjekty s variabilným úrokom sa používajú ako prostriedky na špeciálne účely na financovanie určitých investícií bez toho, aby materskej spoločnosti hrozilo riziko straty.