Náklady na externé zlyhanie

Náklady na externé zlyhanie sú náklady, ktoré vzniknú v dôsledku zlyhania produktu po jeho predaji zákazníkom. Tieto náklady zahŕňajú:

  • Právne poplatky spojené so súdnymi spormi so zákazníkmi

  • Strata budúceho predaja nespokojných zákazníkov

  • Výrobok sa pripomína

  • Náklady na vrátenie produktu

  • Náklady na záruku

Náklady na externé zlyhanie sa klasifikujú ako náklady na kvalitu.