Pomer aktív a vlastného imania

Pomer aktív a vlastného imania odhaľuje podiel majetku účtovnej jednotky, ktorý bol financovaný akcionármi. Inverzná hodnota tohto pomeru ukazuje podiel aktív, ktoré boli financované dlhom. Napríklad spoločnosť má 1 000 000 dolárov aktív a 100 000 dolárov vlastného imania, čo znamená, že iba 10% aktív bolo financovaných vlastným imaním a obrovských 90% bolo financovaných dlhom.

Nízky pomer naznačuje, že podnik bol financovaný konzervatívnym spôsobom, s veľkým podielom financovania investormi a malým objemom dlhu. Nízky pomer by mal byť cieľom, ak sú peňažné toky veľmi variabilné, pretože v tejto situácii je pomerne ťažké splatiť dlh. Vyšší pomer je prípustný, ak má podnik dlhú históriu konzistentných peňažných tokov a predpokladá sa, že tieto peňažné toky budú pokračovať aj v budúcnosti.

Vysoký pomer aktív a vlastného imania môže naznačovať, že podnik už nemôže získať prístup k ďalšiemu dlhovému financovaniu, pretože je nepravdepodobné, že by veritelia poskytli organizácii v tejto pozícii ďalší úver. Ak má podnik vysoký pomer, je tiež náchylnejší na cenové útoky konkurencie, pretože musí udržiavať vysoké ceny, aby mohol generovať hotovostný tok na zaplatenie svojho dlhu.