Kmeňová dividenda k rozdeleniu

Kmeňová dividenda z kmeňových akcií, ktorá sa dá rozdeliť, je dividenda splatná držiteľom kmeňových akcií spoločnosti, ktorá bola vyhlásená predstavenstvom účtovnej jednotky, ale ešte nebola vyplatená. Po deklarovaní je táto suma klasifikovaná ako záväzok spoločnosti.

Alternatívnou definíciou je, že sa jedná o dividendu splatnú v kmeňových akciách spoločnosti, a nie v hotovosti.