Definícia ťarchopisu

Memo debet je čakajúce zníženie hotovostného zostatku na bankovom účte, ktoré je debetnou transakciou. Banka ešte transakciu úplne nespracovala; akonáhle to urobí (zvyčajne počas spracovania na konci dňa), označenie príležitostného debetu sa nahradí bežnou debetnou transakciou a hotovostný zostatok na bankovom účte sa zníži o sumu prípustného debetu. Memo debetom môže byť napríklad čakajúca odchádzajúca elektronická platba, transakcia debetnou kartou, poplatok za vystavenie nových šekov, splátka úroku z pôžičky alebo poplatok za nedostatočné množstvo finančných prostriedkov.