Diskrečné náklady

Diskrečné náklady sú náklady alebo kapitálové výdavky, ktoré je možné v krátkodobom horizonte obmedziť alebo dokonca vylúčiť bez okamžitého vplyvu na krátkodobú ziskovosť podniku. Manažment môže znížiť diskrečné náklady, ak nastanú ťažkosti s peňažnými tokmi, alebo ak chce v účtovnej závierke prezentovať vylepšené krátkodobé zisky. Predĺžené obdobie znižovania diskrečných nákladov však postupne znižuje kvalitu produktovodov spoločnosti, znižuje povedomie zákazníkov, zvyšuje prestoje strojov a môže tiež znižovať kvalitu výrobkov a zvyšovať fluktuáciu zamestnancov. Diskrečné náklady sú teda v skutočnosti iba diskrečné v krátkodobom, nie v dlhodobom horizonte. Príklady diskrečných nákladov sú:

  • Reklama

  • Údržba budov

  • Príspevky

  • Školenie zamestnancov

  • Údržba zariadenia

  • Kontrola kvality

  • Výskum a vývoj

Podobné podmienky

Diskrečné náklady sú tiež známe ako riadené náklady alebo diskrečné výdavky.