Platba v hotovosti

Platbou v hotovosti sú účty alebo mince zaplatené príjemcom tovaru alebo služieb poskytovateľovi. Môže to tiež zahŕňať platbu v rámci podniku zamestnancom ako náhradu za ich odpracovaný čas alebo ich odplatu za menšie výdavky, ktoré sú príliš malé na to, aby ich bolo možné smerovať cez systém záväzkov.

Platby v hotovosti uprednostňujú osoby, ktoré nemajú bankový účet alebo sa snažia vyhnúť hláseniu povinnosti platiť daň z príjmu.

V inflačnom prostredí sa uprednostňujú platby v hotovosti v tvrdej mene, pretože tieto fondy si zachovávajú svoju hodnotu oveľa lepšie ako miestna mena, ktorá je predmetom inflácie.