Postup účtovania

Účtovný postup je štandardizovaný proces, ktorý sa používa na vykonávanie funkcie v rámci účtovného oddelenia. Príklady účtovných postupov sú:

  • Vydávať zákazníkom fakturácie

  • Plaťte faktúry od dodávateľov

  • Vypočítajte mzdy pre zamestnancov

  • Vypočítajte odpisy dlhodobého majetku

  • Ukončiť vykazovanie investičného majetku

  • Vykonajte bankové zmierenie

Účtovný postup je navrhnutý tak, aby efektívne dokončil funkciu, pričom obsahuje dostatočné kontroly na zníženie rizika straty. Postup môže byť tiež vyvinutý ako vzdelávací nástroj pre zamestnancov, ktorí si môžu dokument prečítať, aby porozumeli novej práci.